Vad är ett bra ledarskap?

Det är inte lätt att vara en god ledare. Ingen föds som en fulländad ledare, och de attribut som kännetecknar en sådan måste förvärvas med inlärd kunskap och erfarenheter. Självklart kan vissa personlighetstyper passa bättre för ledarrollen, medan andra lämpar sig mindre bra, men vi kan alla utveckla vår förmåga att leda andra.

En egenskap som utmärker en god ledare är därför en persons förmåga att vara lyhörd inför sina medarbetare och de problem som kan uppstå på en arbetsplats, förståelsen för att vi inte vet allt men genom att förhålla oss intresserade till det som händer runtomkring oss kan vi lära oss och utveckla oss mera.

Man kan resonera kring gott ledarskap utifrån två givna delar, som alltid behövs. För det första måste personen ha förmågan att skapa struktur genom planering och styrning (hårda värden). Därefter måste personen kunna sprida trygghet, öppenhet, stöd och bekräftelse (mjuka värden). Detta sistnämnda, personliga ledarskap, är minst lika viktigt som det strategiska. En god ledare förstår nämligen att han visserligen är kaptenen som styr skutan, men han är ingenting utan sina sjömän (medarbetarna).

Misstag att undvika

Det finns många misstag en chef bör undvika. Ett utav de största misstagen är att gå in för hårt med en viss typ av attityd, exempelvis som den auktoritäre ledaren. På en sådan arbetsplats är det chefen som styr med järnhand som en tyrann, och medarbetarna är slavar som måste följa hans minsta vink. Detta inspirerar inte till laganda, utveckling och kreativitet!

Man kan också gå in med en allt för mjuk inställning, då man vill tillfredsställa och ”bli kompis” med varje anställd. Detta bidrar till en urholkning av ledarrollen, och medarbetarna tappar respekt för chefen eller anstränger sig inte till sitt yttersta.

Andra misstag en ledare bör undvika är att inte ta sig tid för sina anställda, att inte lyssna på deras förslag och synpunkter eller vara lyhörd inför deras behov. En ledare kan också misslyckas i att upprätta en demokratisk värdegrund på arbetsplatsen som inte återspeglar det genustänk som idag genomsyrar samhället. Utöver allt detta måste ledaren självklart själv föregå med gott exempel, komma i tid, ställa upp, vara tillgänglig och pålitlig samt ligga i fas med planering för att arbetet ska kunna fortgå.