En bokrecension

Nyligen läste jag boken How to win friends and influence people av författaren Dale Carnegie. Boken publicerades redan 1936 och sägs vara en utav de första självhjälpsböckerna som någonsin utgivits inom ämnet. Carnegie själv föddes på 1800-talet rakt in i fattigdom och boken är en bästsäljande beskrivning av hur han lyckades ta sig från en bondgård i amerikanska Missouri till stor framgång och rikedom.

Bokens idéer har spridit sig över hela världen, såväl till Sverige, och än idag hålls föreläsningar och seminarium med hans teorier kring försäljning, personlig utveckling, retorik och social framgång som utgångspunkt.

Bokens upplägg

Boken är uppbyggd utav sex större avsnitt som alla innehåller ett antal olika principer för att nå framgång i kommunikationen med andra människor, såväl privat som inom affärslivet.

Carnegie beskriver tekniker för hur vi kan få andra människor att tycka bättre om oss och vårt sätt att tänka endast genom sättet hur vi bemöter dem, och hur vi kan göra detta utan att skapa motstånd, friktion eller ilska. Trots att det hela handlar om en viss typ av manipulation av andras medvetande så utgår teorierna ändå från att i grund och botten bli en bättre människa, genom att lyssna mer på andra, använda sig av jag-budskap, visa respekt, erkänna fel och tillkortakommanden, samt att vara uppriktig och sympatisk.

Mina personliga åsikter

Jag njöt till fullo av denna fantastiska bok som kan beskrivas som legendarisk inom sitt område! Jag känner personligen till många framgångsrika företagsledare som läst How to win friends and influence people och jag rekommenderar den till alla jag möter som ärligt och villigt går på stigen mot personlig utveckling.

Det är fantastiskt inspirerande att tänka sig hur Dale Carnegie så fullkomligt lyckades vända om på sina egna förutsättningar och kämpa emot fattigdom och 30-talets depression för att nå sina drömmar. Att han dessutom gjorde detta, inte genom hänsynslöshet gentemot sin omgivning utan med hjälp och kommunikativt samarbete med den är ytterligare beundransvärt!

Som läsare motiveras man till att skärskåda sina egna beteenden och relationer, och efter att boken är färdigläst kan jag lova er att man har tillskansat sig en helt annan syn på företagskultur, privatliv och personlig utveckling.

En bok jag varmt rekommenderar till alla mina bloggläsare, de av er som förstår att ingen man är en ö, utan att det är med hjälp av våra medmänniskor som vi lyckas förverkliga våra drömmar.