Vikten av kommunikation

Ordet kommunikation betyder förbindelse och är ett verktyg vi människor har för att kunna förmedla ny information till varandra. Genom att kommunicera med andra via talet, skriften, media, kroppsspråket, konsten och alla andra kanaler vi använder oss av så sänder vi budskap fram och tillbaka, påverkar och förändrar varandra.

Ett budskap kan endast nås fram om det sänds på ett språk som mottagaren förstår. Inom arbetslivet blir därför inte bara kommunikationen, utan hur vi kommunicerar, otroligt viktigt för att vi ska kunna lära oss och växa men också samarbeta. Olika arbetsplatser skapar därför olika ”språk”, eller jargonger.

Varför är kommunikation viktigt på arbetsplatsen?

De anställda i köket på en restaurang måste med omedelbar verkan kunna kommunicera med varandra angående beställningarna, om någon i kedjan missuppfattar eller hamnar efter påverkar det hela arbetslaget och gästen får inte sin mat i tid.

Lärarna och barnskötarna på en förskola måste kunna kommunicera med varandra avseende blöjbyten, allergier, föräldrar, bråk mellan barnen etc., annars kommer något av barnen gå med samma blöja hela dagen och ett annat hamna på sjukhus för att han ätit laktos.

Samma sak gäller för ledaren på en arbetsplats, han eller hon måste dagligen kommunicera med medarbetarna för att t.ex. se till så att allt ligger i fas med planeringen, att den demokratiska värdegrunden uppfylls, och att alla mår bra. Ledaren behöver kommunicera på ett sådant sätt så att alla förstår, dvs. anpassa sitt språk/budskap så att det når fram till alla oberoende av kön, etnicitet, ålder, personlighetstyp osv.

På en arbetsplats där kommunikationen brister känns det som att man arbetar i motvind. Man jobbar inte tillsammans och på samma nivå utan var för sig, missförstånd uppstår och bidrar mer ofta än sällan till osämja. Det är viktigt att arbetsplatsen präglas av tvåvägskommunikation där både sändare och mottagare av budskapet hela tiden skiftar och alla parter får möjlighet att yttra sig. På detta sätt känner sig alla deltagande och det skapas grund för en dialog vilket bidrar till samförstånd. Om chefen på en arbetsplats tar för vana att skapa dialog med sina medarbetare, t.ex. i form av nyfikna frågor, uppmuntrar detta till lösningar, öppenhet, inlärning och bättre arbetsprestation.

Kommunikation är alltså något av det viktigaste vi kan förbättra oss på, såväl inom affärslivet som privat! Hur skulle vi t.ex. kunna ha fungerande relationer utan kommunikation? Det är fullständigt omöjligt att vara lyckligt gift med någon utan att kommunicera. Prova själv att bli mer kommunikativ med din partner – och se hur relationen förändras.